Net even

iets meer

informatie

Maak

kennis met

onze school

Informatie

Documenten

In het Strategisch beleidsplan staat een duidelijk visie op Passend Onderwijs

The Strategic Policy is a clear vision of Suitable Education.... 

Het Team

Elke dag vind je op onze school een zeer gemotiveerd team

Every day you find in our school an very motivated team... 

Schooltijden en vrije dagen

De Vlieger heeft een continurooster. Voor de kinderen betekent het rust en structuur

De Vlieger has a continuous schedule. For children it means peace and structure... 

Zorg

Zorgplicht betekent dat we de verantwoordelijkheid hebben

Duty of care means that we have the responsibility...