Samen

kennis

ontdekken

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

Ons onderwijs

De Vlieger staat in de wijk Tweelingstad in Harderwijk. De school telt ongeveer 70 leerlingen, verdeeld over 5 groepen. Twee groepen 1/2 (groep blauw en geel), groep 3/4 (groep paars), groep 4/5/6 (groep rood) en groep 6/7/8 (groep groen).

Onze school is een school waar iedereen voor zijn of haar mening kan en leert uitkomen. De mening van een ander leren respecteren is voor ons een belangrijk aandachtspunt in het werken met elkaar. Wij proberen de kinderen te brengen tot een actieve leerhouding. Zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid zijn daarbij de uitgangspunten. Onze gemeenschappelijke visie op onderwijs luidt: ‘niet ieder kind is gelijk daarom leveren wij onderwijs op maat’.

De Vlieger is located in the district Tweelingstad in Harderwijk. The school has about 70 students, divided into 5 groups. Two groups 1/2 (group blue en yellow), group 3/4 (group purple), group 4/5/6 (group red) and groep 6/7/8 (group green).

Our school is a school where everyone will learn to stand up for their opinions and believes. Learning to respect the believes of others is an important point of attention in our lessons. It helps us respect each other and makes it easier to understand each other. We try to turn children into active learners with a positive attitude towards learning. Independence and personal responsibility is the start. Our common vision on education is: “Not every child is equal, which is why we provide customized education.”

Hieronder het stroomschema voor het intakegesprek. Below the flow chart for the intake interview.