Samen

kennis

ontdekken

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

Taalklas

De Taalklas Harderwijk biedt onderwijs aan nieuwkomers, vanaf groep 3 t/m groep 8 basisonderwijs, die nog geen jaar in Nederland wonen. Na 40 weken onderwijsaanbod op AZS  ‘de Vlieger’ stromen zij door naar het regulier onderwijs. De taalklas coördinator gaat dan met de ouders op zoek naar een passende school voor hun kind, het liefst in de directe woonomgeving van het gezin. Het onderwijs aan NT2 kinderen heeft vervolgens nog wel extra ondersteuning en begeleiding nodig want het leren van een nieuwe taal neemt gemiddeld 5 jaar in beslag! De taalklas coördinator begeleidt en ondersteunt de eerste periode de leerlingen en de leerkrachten van de basisschool.

Ideeën en tips voor onderwijs aan anderstalige leerlingen.

Juist in deze periode is het lastig om interactief onderwijs te geven en dan met name de Nederlandse taal te stimuleren aan anderstalige kinderen. Voor advies, tips en ideeën kunt u altijd contact opnemen met de Taalklas coördinator Titia de Kleine; t.dekleine@stichtingproo.nl

 

The Taalklas Harderwijk offers education to newcomers, from group 3 to group 8 of primary education, who have been living in the Netherlands for less than a year. After 40 weeks of education offered at AZS 'de Vlieger', they move on to regular education. The language class coordinator then works with the parents to find a suitable school for their child, preferably in the immediate living environment of the family. Teaching NT2 children then still needs extra support and guidance, because learning a new language takes an average of 5 years! The language class coordinator guides and supports the pupils and teachers of primary school during the first period.

Ideas and tips for teaching non-native pupils.

It is particularly during this period that it is difficult to provide interactive education and especially to stimulate the Dutch language to children who speak other languages. For advice, tips and ideas you can always contact the Language Class Coordinator Titia de Kleine; t.dekleine@stichtingproo.nl 

Handige links en websites:

Websites om online boeken  te lezen in verschillende talen:

Boeken bestellen via uitgever. Een aantal uitgevers is gespecialiseerd in tweetalige boeken:

Links voor kinderen/ links for children. Click on the pictures.

Op deze website kan je meezingen in je eigen taal/ on this website you can sing along in your own language

Wil je voor gelezen worden, klik op dit plaatje/ do you want to be read to, clik on this picture.

Op deze website kan je een aflevering terugkijken/ you can watch an episode on this website.

 

Op deze website kan je oefenen met klanken, lezen, schrijven, flitsen en rijmen.
You can practice with sounds, reading, writing, flash and ryme on this website.

Op deze website kan je op je eigen niveau een boekje lezen.
On this site you can read a book on your own level.

 

Op deze website kun je tafels oefenen/ on this website you can practise times tables

Handige links voor leerkrachten/ useful links for teachers:

De podcast over meertalige kinderen voor ouders, leerkrachten en logopedisten.
The podcast about multilingual children for parents, teachers and speech therapists.

Hier zijn moedertaal specifieke problemen en kansen bij het leren van Nederlands te vinden, voor verschillende talen. Klik op de talen in het menu om de belangrijkste verschillen te zien tussen het Nederlands en de betreffende moedertaal.

Here you will find native language specific problems and opportunities in learning Dutch, for different languages. Click on the languages ​​in the menu to see the main differences between Dutch and the respective native language.

Wie komt er bij mij in de groep/ who will join me in the group.

Actuele en relevante informatie omtrent het nieuwkomersonderwijs voor leerlingen in de basisschoolleeftijd.
Current and relevant information about newcomer education for pupils of primary school age.